در این وبگاه کلیه واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلیه تخصصها در دسترس عموم قرار می گیرد.
در صورتی که واژه مورد نظر شما در هر تخصصی وجود نداشت، آن را برای ارسال به فرهنگستان وارد کنید.وظیفه یک دانشگاه خدمت به جامعه است

گفتاری از رئیس موسسه


پاسداری از فرهنگ، هنر و زبان پارسی وظیفه هر ایرانی پاک سرشت است. با پیشرفت شتابان فن‌آوری، هجوم واژه‌های بیگانه شتابی روز افزون گرفته است. یافتن واژه‌های معادل قبل از رایج شدن واژه‌های بیگانه وظیفه‌ای است که بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسی گذاشته شده است. این فرهنگستان از بدو تأسیس تاکنون بدون درنگ نسبت به یافتن و جایگزینی واژه‌های بیگانه در کلیه تخصص‌ها و برای کاربردهای مختلف اقدام نموده که حاصل آن در 11 دفتر به چاپ رسیده است. برای تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشجویان، نویسندگان و کاربران مختلف، موسسه آموزش عالی خاوران اقدام به ارائه خدماتی در این رابطه نموده است. باشد که این خدمت ناچیز مورد قبول عزیزانی که از آن استفاده خواهند نمود قرار گیرد. در نهایت خوشحال خواهیم شد که نظرات صائب خود را از طریق ایمیل info@mail.khi.ac.ir ارسال فرمائید.

 

                                                                                                                با احترام و آرزوی توفیق الهی
                                                                                                               دکتر محمدرضا مباشری
                                                                                                             عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان
                                                                                                            و رئیس موسسه آموزش عالی خاوران